Spelregels speedminton

Het Spel
Het spel is gespeeld als een speler 16 punten heeft behaald. Als beide spelers 15 punten hebben, zal het spel door worden gespeeld totdat 2 punten verschil ontstaat. Een wedstrijd is gewonnen indien er 3 van de 5 sets door één speler/team zijn gewonnen, ook wel “best of 5” genoemd.

Service
Om de service te bepalen, zal er voorafgaand aan de wedstrijd geloot worden. Na 3 servicebeurten mag de tegenstander serveren. Elke service telt. Als de score gelijk is bij 15:15, wisselt de service na elk punt. Er mag vanaf het midden van het speelvlak tot aan de achterlijn worden geserveerd. Tijdens het serveren moet de shuttle vanaf heuphoogte vallen om de shuttle vervolgens te slaan. Bovenhands serveren kan zowel staand als met een sprong, en is alleen toegestaan vanaf de achterste servicelijn. Degene die achterstaat, heeft altijd de eerste service in de volgende set.

Punten
Voor de volgende onderdelen zijn punten toegekend:
•Serveerfout
•Indien de Speeder de grond raakt.
•Als de Speeder het speelveld van de tegenstander (of een van de lijnen) raakt en er niet terug gespeeld kan worden.
•Als de Speeder buiten het speelvlak land.
•Indien de Speeder twee keer achtereenvolgens wordt geraakt door dezelfde speler.
•Wanneer het lichaam de shuttle raakt.
•Als een shuttle wordt teruggespeeld wanneer de shuttle uit is geweest telt het als geaccepteerd en gaat het spel verder. Van speelveld veranderen

Spelers veranderen van speelvlak na elke set zodat er gelijkwaardige speelcondities ontstaan (wind en licht condities). Als er een vijfde set (tiebreak) nodig is, veranderen spelers van speelvlak als één speler 8 punten heeft behaald.

Dubbelspel
Het dubbelspel wordt gespeeld op twee speelvelden naast elkaar.

Dubbelspel service
Voor aanvang van de wedstrijd zullen de spelers loten om te bepalen wie als eerste mag serveren. De serveerder mag drie keer serveren, net zoals bij het enkelspel, en moet altijd diagonaal serveren. Het serverende team wisselt van speelvlak na elke service. De eerste service wordt altijd vanuit het rechter speelvlak gespeeld naar het linker speelveld van de tegenstander. Als een service wordt geretourneerd, kunnen alle spelers bewegen binnen de 2 speelvlakken om de Speeder terug te spelen. Als alle vier de spelers hebben geserveerd, gaat de service terug naar de speler die als eerste heeft geserveerd. Het tweetal wat achterstaat, mag altijd als eerste serveren in de volgende set.